top of page

Privacy policy

Wanneer u een product besteld op de website ‘Keramiek Atelier Montferland’, laat u gegevens achter. Zo vult u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en adresgegevens in. Deze gegevens zijn soms persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer u met deze gegevens kan worden geïdentificeerd. Omdat wij uw privacy respecteren, maken wij via deze privacyverklaring duidelijk waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarbij nemen wij te allen tijde de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij adviseren om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Hieronder ziet u wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 07-01-2021

 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die op de website ‘Keramiek Atelier Montferland’ worden verwerkt.

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn allerlei gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Uw naam, e-mailadres, betaalgegevens e.d. zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Ook uw gebruikersnaam in combinatie met uw wachtwoord zijn persoonsgegevens, aangezien deze zijn bedoeld om u als individu te identificeren.

 

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van alle klanten die een bestelling plaatsen in onze webshop.

Wanneer u producten online besteld in onze webshop, verwerken wij uw betaalgegevens en de persoonsgegevens die uzelf hebt ingevuld. Deze gegevens hebben wij immers nodig om de betaling juist af te ronden en de bestelling naar u te kunnen verzenden.

 

4. Welke gegevens verwerken wij van u?

Wanneer u een bestelling doet in onze webshop voer je gegevens in. De gegevens die wij van u verwerken wanneer u een bestelling plaatst zijn: uw naam, e-mailadres, verzendadres, telefoonnummer en betaalgegevens.

 

5. Wie is de verantwoordelijke betreffende de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de eigenaar van Keramiek Atelier Montferland.

 

Keramiek Atelier Montferland

Doetinchemseweg 29, 7036AE te Loerbeek

+31620416363

info@keramiekateliermontferland.com

KvK-nummer: 78135923

 

6. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

1. Om de Services te leveren en te exploiteren;

2. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

3. Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of gepersonaliseerde service gerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

4. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en / of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die we kunnen gebruiken om onze website en respectieve diensten aan te bieden en te verbeteren;

5. Om producten online te kunnen afrekenen en vervolgens te kunnen verzenden.

6. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7. Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is om onze producten naar u te versturen en de betaling te voltooien. Zonder de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij deze service niet leveren. Wij verwerken uw e-mailadres, telefoonnummer, verzendadres en betaalgegevens, zodat u zonder problemen de service van onze webshop kan gebruiken.

 

8. Hoe bewaren, gebruiken en delen wij uw persoonsgegevens?

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Alle gateways voor directe betaling die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

 

11. Welke rechten hebt u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG hebt u, wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, een aantal rechten.

 

Welke rechten hebt u allemaal?

 

Recht op inzage

U hebt recht om inzage te vragen betreffende zaken welke betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Zo kan u bijvoorbeeld verzoeken om te worden geïnformeerd over waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Recht op rectificatie

Wanneer wij onjuiste gegevens van u hebben, hebt u het recht dat deze worden gerectificeerd (verbeterd).

 

Recht op vergetelheid

U hebt in bepaalde gevallen het recht op vergetelheid. Met het recht op vergetelheid wordt het recht bedoeld dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. U hebt het recht op vergetelheid wanneer:

  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of;

  • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Wanneer u bijvoorbeeld uw account wenst op te zeggen, dan hebt u het recht op vergetelheid aangezien uw persoonsgegevens op dat moment niet meer nodig zijn voor het goed laten functioneren van onze website voor u.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, wanneer de door ons verwerkte persoonsgegevens van u onjuist of onrechtmatig worden verwerkt. Ook hebt u dit recht wanneer wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt voor een instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die wij van uw verwerken, op verzoek te laten overdragen aan uzelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

 

12. Hoe laat je uw persoonsgegevens door ons verwijderen?

Wilt u niet dat wij stoppen met het verzamelen van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@keramiekateliermontferland.com of mail naar: Doetinchemseweg 29, 7036AE, Loerbeek.

 

13. Hoe dient u een klacht in over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres info@keramiekateliermontferland.com. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vind je op de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebben, of mocht je een andere soort opmerking willen maken over de verwerking van persoonsgegevens, dan kan je ons altijd bereiken via het e-mailadres info@keramiekateliermontferland.com.

bottom of page